A A AAktualnościkomentarze (0)

Zmiany w 2011 roku. 6 stycznia dniem wolnym, ale nie będzie wolnego za święto w sobotę

Od 2011 roku nie będzie już dni wolnych za święta przypadające w soboty. (fot. sxc)

Od 2011 roku nie będzie już dni wolnych za święta przypadające w soboty. (fot. sxc)

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę, za ten dzień przypada więc w tym roku dzień wolny od pracy. Od 2011 roku takie uprawnienie zniknie w zamian za wolne w święto Trzech Króli.

Prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika z kodeksu pracy i obowiązuje do 31 grudnia 2010 roku. Przepis ten dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania czy umowy spółdzielczej. Nie obejmuje np. zleceniobiorców.

Zobacz: Od 2011 roku 6 stycznia, święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy

Dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony pracownikowi w innym terminie, ale w przyjętym w firmie okresie rozliczeniowym. Okres ten może być np. miesięczny lub kwartalny. Zwykle dodatkowy dzień wolny udzielany jest jeszcze w tym samym miesiącu, a jeżeli świąteczna sobota dotyczy Bożego Narodzenia - w Wigilię lub sylwestra.

Ostateczna decyzja o tym, czy wszyscy pracownicy dostaną wolne np. w wigilię zależy jednak od pracodawcy, gdyż to on odpowiada za organizację pracy w firmie.
Pracownik może zaproponować, którego dnia chciałby odebrać wolne za 25 grudnia, ale nie może tego żądać.

Jeśli propozycja pracownika nie odpowiada pracodawcy, może on wskazać pracownikowi inny termin wolnego, mieszczący się w okresie rozliczeniowym, np. miesięcznym, jeżeli taki obowiązuje w danej firmie.

Zobacz: Będzie więcej roboty. Wymiar czasu pracy w 2011 roku

Od 2011 roku nie będzie już dni wolnych za święta przypadające w soboty. 1 stycznia wchodzi w życie zmieniony kodeks pracy, który ustanawia dniem wolnym od pracy 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli. Jednocześnie zlikwidowane zostanie prawo do odbierania wolnego za święta przypadające w sobotę.

W 2011 roku pracownicy nic na tym nie stracą, gdyż w sobotę przypada tylko jedno święto - Nowy Rok.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.