A A AZ regionukomentarze (0)

W Grupie Azoty ZAK uruchomiono eksperymentalny blok energetyczny

Unikalna technologia Skotana zealizowana została przy współpracy z Grupą Azoty ZAK S.A.

Fot.: archiuwm ZAK

Unikalna technologia Skotana zealizowana została przy współpracy z Grupą Azoty ZAK S.A.

W Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. uruchomiono oficjalnie w środę innowacyjną instalację prądotwórczą. Ma ona moc ok. 1 MW.  Wartość projektu, w ramach którego powstał, to 48,7 mln zł.

Jak powiedział PAP wiceprezes zarządu spółki Skotan Wojciech Sobczak, instalacja działa już od listopada i była w tym czasie testowana. Dodał, że ciągle prowadzone są dalsze badania nad instalacją, ale zapewnił, że już dotychczasowe wyniki pozwalają na budowę innych podobnych elektrowni.

Innowacyjna instalacja, którą otwarto w Kędzierzynie-Koźlu, została zaprojektowana i zbudowana przez firmę Skotan przy współpracy z naukowcami z Politechniki Krakowskiej i Wrocławskiej. Uruchomiono ją na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., gdyż wykorzystuje powstający w procesie produkcji gaz odpadowy. Instalacja produkuje prąd przy wykorzystaniu gazów odpadowych, np. pochodzącego z różnych procesów chemicznych wodoru oraz innych gazów palnych. To – jak tłumaczyły władze obu spółek – unikatowe w skali kraju rozwiązanie, które pozwala zmniejszać obciążenia dla środowiska związane np. z produkcją chemiczną i koksowniczą.

"Cieszymy się przede wszystkim z tego, że to, co Polsce jest szczególnie potrzebne – przejście z laboratoriów uczelnianych do skali przemysłowej – udaje się. W dużej mierze dzięki wsparciu unijnemu, bo tego typu badania są bardzo drogie. Ale takie przykłady jak nasz pokazują, że można dzięki dotowanym badaniom osiągnąć sukces komercyjny” – podkreślił Sobczak.

Prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Adam Leszkiewicz zaznaczył, że eksperymentalny blok energetyczny zbudowany w ramach projektu badawczego dziś ma moc 1 MW, ale może być rozwijany. "W stanie, który mamy dzisiaj, zagospodarowuje on około jednej piątej naszych gazów odpadowych. (…) Przewidujemy, że docelowo mógłby jednak powstać projekt na około 5 MW i wtedy właściwie całość naszych gazów z wodorem na czele byłaby tutaj kierowana, co przełożyłoby się na taką ilość prądu wpuszczonego z kolei do naszej sieci w zakładzie” – mówił, podkreślając znaczenie przede wszystkim ekologiczne inwestycji.

Leszkiewicz podkreślał też, że w projekcie tym ważne jest również wspieranie współpracy przemysłu i nauki oraz możliwość przenoszenia technologii "z próbówki na większą skalę”. Prócz Grupy Azoty ZAK S.A. z technologii tej będą mogli korzystać np. producenci branży chemicznej oraz zakłady koksownicze. "Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku będziemy mogli rozpocząć fazę komercjalizacji technologii. Jest już wielu zainteresowanych tym rozwiązaniem” – dodał Sobczak.

Instalacja w kędzierzyńskich Zakładach Azotowych powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego o nazwie "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych”.

Całkowita wartość tego projektu to 48,7 mln zł. Z tej kwoty 29,5 mln zł pochodziło z dofinansowania przyznanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Budowa instalacji to koszt ok. 30 mln zł.

Prace rozpoczęły się w I kwartale 2013 roku. Badania w ramach projektu potrwają do końca tego roku. Generalnym wykonawcą eksperymentalnej instalacji była spółka West Technology & Trading Polska, a dostawcą specjalnie zmodyfikowanych silników spółka Horus-Energia. Skotan S.A. specjalizuje się w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych z pieniędzy unijnych, a Grupa Azoty ZAK S.A. jest częścią największego polskiego koncernu chemicznego – Grupy Azoty produkujący nawozy azotowe, alkohole OXO i plastyfikatory.

(PAP)

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.