A A AAktualnościkomentarze (0)

Przerwa w pracy. Ile nam się należy?

Przerwa w pracy. Piętnastominutowy odpoczynek jest obowiązkowy, ale może być dłuższy – wszystko zależy od pracodawcy. (fot. sxc)

Przerwa w pracy. Piętnastominutowy odpoczynek jest obowiązkowy, ale może być dłuższy – wszystko zależy od pracodawcy. (fot. sxc)

Każdy pracownik ma prawo do przerwy w czasie pracy. Piętnastominutowy odpoczynek jest obowiązkowy, ale może być dłuższy – wszystko zależy od pracodawcy. Na niektórych stanowiskach Kodeks pracy gwarantuje przerwy dodatkowe.

Jeśli w ciągu doby pracujemy co najmniej sześć godzin, kwadransowy relaks mamy zapewniony przez Kodeks pracy. Pracodawca płaci nam za ten czas, jak za wykonywanie obowiązkowych zajęć w firmie.

Zobacz: Święto Trzech Króli od 2011 wolne od pracy

Przerwa ta powinna być w zasadzie wykorzystana jednorazowo, ale nie ma przeciwwskazań, aby w drodze układu, regulaminu czy wreszcie indywidualnej umowy z pracownikami pracodawca wydłużył taką przerwę lub rozłożył ją na kilka mniejszych.

Zmiany te nie mogą być jednak mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Każde skrócenie przerwy w pracy na niekorzyść pracownika będą nieważne.

Praca uciążliwa i nudna

Pracodawca ma obowiązek takiego zorganizowania pracy, aby zminimalizować jej uciążliwość, zwłaszcza jeżeli wykonywane przez pracowników czynności są monotonne czy też są wykonywane w ustalonym z góry tempie.

Dla pracowników zatrudnionych na pełny etat w pełnym wymiarze, w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia czy też przy pracach monotonnych lub wykonywanych w ustalonym z góry tempie, pracodawca może ustanowić dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy.

Wykaz takich prac sporządza pracodawca po konsultacji z pracownikami oraz po zasięgnięciu opinii lekarza. Sam fakt ustalenia, że w danym zakładzie wykonywane są tego rodzaju prace nie nakłada na pracodawcę obowiązku wyznaczenia dodatkowych przerw.

Praca przy monitorze

Jeśli pracujemy przy komputerach pracodawca jest zobowiązany nam zapewnić po każdej godzinie pracy co najmniej 5-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy.

Czas na gimnastykę

Kolejnym przykładem przerwy jest gwarantowana przez przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przerwa dla pracowników niepełnosprawnych.

Zobacz: Ile dni wolnego na opiekę nad dzieckiem?

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej przerwy oprócz przerwy dla zdrowych pracowników wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Kiedy przysługuje przerwa?

Prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy jest niezależne od wymiaru czasu pracy danego pracownika. Istotne jest jedynie, przez ile godzin w danym dniu osoba pracuje.

Jeżeli więc pracownik zatrudniony na pół etatu pracuje w danym dniu przez sześć godzin, to pomimo iż jego średnia dobowa norma czasu pracy wynosi cztery godziny, ma prawo w tym dniu do korzystania z przerwy.

Przerwa na lunch

Poza zwykłymi, płatnymi przerwami, pracodawca może wprowadzić dodatkową, maksymalnie 60-minutową przerwy, na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Nie jest ona jednak wliczana do czasu pracy i pracownik powinien pozostać w zakładzie odpowiednio dłużej. Przerwa może zostać ustalona w układzie zbiorowym pracy, regulaminie albo w umowie o pracę.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.