A A AAktualnościkomentarze (0)

Prawa przedsiębiorcy na urlopie macierzyńskim

Agnieszka Granatowska, rzecznik ZUS w Opolu. (fot. archiwm/sm)

Agnieszka Granatowska, rzecznik ZUS w Opolu. (fot. archiwm/sm)

Czy pobierając zasiłek macierzyński można nadal prowadzić działalność (generować przychody i koszty)? 

Na pytanie odpowiada Agnieszka Granatowska, rzecznik opolskiego ZUS.

Zobacz: Przeczytaj! Wszystko o kapitale początkowym!

Należy przyjąć, że osoby ubezpieczone, do których nie ma zastosowania Kodeks Pracy (np. prowadzące działalność pozarolniczą), nie korzystające zatem z urlopu macierzyńskiego, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za cały przewidziany prawem okres, niezależnie od tego, czy podejmują w czasie korzystania z zasiłku macierzyńskiego pracę zarobkową, czy kontynuują pracę wcześniej wykonywaną.

W związku z tym kobieta, pobierając zasiłek macierzyński, może nadal wykonywać czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- Czy w czasie okresu macierzyńskiego powinno się opłacać składki ZUS?

Na czas pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej osoba ta jest zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Zobacz: Chory przedsiębiorca dostanie zasiłek, jeśli się ubezpieczył

Nadal jednak jest ona zobowiązana opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wynika to z faktu, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna.

- Czy w okresie ciąży, gdy przebywa się na zwolnieniu lekarskim, można generować koszty i i przychody prowadzenia działalności gospodarczej?

Kobieta, w okresie ciąży, w czasie zwolnienia lekarskiego nie powinna wykonywać wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Komentarze