A A AAktualnościkomentarze (2)

PIT-36. Rozliczenie pracy za granicą

Żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, podatnik pracujący za granicą powinien rozliczać dochody, stosując jedną z dwóch metod. Są one określone w umowach zawartych przez Polskę z innymi państwami. (fot. sxc)

Żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, podatnik pracujący za granicą powinien rozliczać dochody, stosując jedną z dwóch metod. Są one określone w umowach zawartych przez Polskę z innymi państwami. (fot. sxc)

Z dochodów uzyskiwanych za granicą powinny się rozliczyć osoby, które mieszkają w Polsce, ale przebywają czasowo za granicą i tam pracują.

Definicja mówi, że taka osoba powinna mieć w kraju "centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)” lub przebywać dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Metody unikania podwójnego opodatkowania 

Żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, podatnik pracujący za granicą powinien rozliczać dochody, stosując jedną z dwóch metod. Są one określone w umowach zawartych przez Polskę z innymi państwami.

Zobacz: Klik i twój PIT wysłany

To tzw. metoda wyłączenia z progresją lub odliczenia proporcjonalnego.

1. Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą (do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie). W przypadku tej metody zawsze należy składać zeznanie w urzędzie skarbowym, pod który podlegamy ze względu na miejsce zamieszkania.

Zobacz: Przykłady wyliczeń podatku od dochodów uzyskanych za granicą w 2008 r. z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

2. Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód uzyskiwany za granicą i tam opodatkowany jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Jeśli jednak podatnik osiągnął też dochody w Polsce, to dla ustalenia stawki podatku od dochodu uzyskanego w Polsce stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu - łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Podatnicy składają wówczas zeznanie w urzędzie skarbowym, pod który podlegają ze względu na miejsce zamieszkania. Sumują podlegające opodatkowaniu dochody uzyskane w Polsce z dochodami z zagranicy tam opodatkowanymi i od całości tych dochodów obliczają podatek według skali.

Następnie trzeba ustalić stopę procentową, wyliczając iloraz tego podatku i sumy ww. dochodów. Tak ustaloną stopę procentową stosuje się do opodatkowania dochodu osiągniętego w Polsce.

Zobacz: Przykłady wyliczeń podatku od dochodów uzyskanych za granicą w 2008 r. z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją.

Jeśli dochody z pracy podatnicy osiągnęli tylko za granicą, nie muszą już składać zeznania w Polsce.

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francja, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Północną Irlandią oraz Włochami.

Lista krajów, z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Podatki/system podatkowy/umowy międzynarodowe.

Zobacz: Jakie są ograniczenia?

Zobacz: Gdzie w razie wątpliwości?

UWAGA

W soboty 28 marca i 25 kwietnia 2009 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w urzędach skarbowych odbędą się "Dni otwarte”.

Już po raz piąty urzędy skarbowe województwa opolskiego zapraszają podatników do swoich siedzib. Pracownicy urzędów skarbowych udzielą odpowiedzi na pytania z zakresu m.in. rozliczenia podatkowego PIT za 2008 r. Podatnicy będą mogli pobrać formularze podatkowe i złożyć zeznanie podatkowe oraz zapoznać się ze specyfiką pracy w urzędzie. Pełna lista urzędów na www.nto.pl.

Zapłata zaliczki na podatek - w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia

Podatnik pracujący za granicą ma obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. W 2008 r. zaliczka stanowiła 19% dochodu, w 2009 r. wynosi 18%.

Osoby, których dochody podlegają opodatkowaniu według metody wyłączenia z progresją, po powrocie do Polski nie muszą płacić zaliczek. Dochody te posłużą jedynie do opodatkowania dochodów krajowych w zeznaniu rocznym.

Zobacz: Jak ustalamy dochód do opodatkowania

O czym należy pamiętać, wypełniając zeznania podatkowe, w których rozliczamy dochody uzyskiwane za granicą

  1. Dochody uzyskane za granicą należy rozliczać na zeznaniach PIT-36,
  2. Do PIT-36 należy dołączać załącznik PIT/ZG.
  3. W przypadku jeśli podatnik uzyskał dochody w kilku krajach, należy wypełnić formularz PIT/ZG dla każdego kraju odrębnie.
  4. Należy zastosować prawidłową metodę unikania podwójnego opodatkowania, stosownie do kraju, w którym wykonywano pracę.
  5. Należy odliczać diety w odpowiedniej wysokości.
  6. Osoby rozliczające się z dochodów uzyskanych za granicą w Polsce mają prawo do złożenia zeznania łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, jak również mają prawo do skorzystania z ulg i odliczeń.
  7. Do przeliczania przychodów zagranicznych należy stosować kursy walut obcych z dnia otrzymania przychodu.
Więcej na temat: praca, PIT, rozliczeni

Komentarze (2)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.