A A AAktualnościkomentarze (0)

Od stycznia 2011 r. wzrasta zasiłek chorobowy dla osób po 50 roku życia

Z 70% na 80% rośnie wysokość zasiłku chorobowego, dla pracowników którzy ukończyli 50 lat. Zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2011.

Z 70% na 80% rośnie wysokość zasiłku chorobowego, dla pracowników którzy ukończyli 50 lat. Zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2011.

Od 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 225 poz. 1463).

Zobacz: Jesteś na zasiłku dla bezrobotnych? Staż pracy rośnie

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.), od 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

W związku z art. 92 ust. 5 Kodeksu pracy, zasada ta ma zastosowanie do niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby powstanie po 31 grudnia 2010 r., okres od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, za który przysługuje wyższa wysokość zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu, jest liczony począwszy od pierwszego dnia niezdolności do pracy przypadającej po okresie wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia za czas choroby (za okres 14 dni).

Przykład 1:
Pracownik, który ukończył 50 rok życia w dniu 31 grudnia 2010 r., w okresie od 11 stycznia do 15 lutego 2011 r. (36 dni) przebywa w szpitalu.

Zobacz: Miałeś wypadek w pracy i co dalej?

Za okres od 11 do 24 stycznia 2011 r. (14 dni) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Za okres od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w 2011 r., tj. za okres od 25 stycznia do 12 lutego 2011 r. (19 dni) przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, a począwszy od 34 dnia niezdolności do pracy, tj. za okres od 13 do 15 lutego 2011 r. zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Przykład 2:
Pracownik, który 50 rok życia ukończył 8 stycznia 2011 r., przebywa w szpitalu w okresie od 11 stycznia do 11 marca 2011 r.

Za okres od 11 stycznia do 12 lutego 2011 r. (33 dni) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a za okres od 13 lutego do 11 marca 2011 r. przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Przykład 3:
Pracownica, która ukończyła 50 rok życia w 2007 r., przedłożyła zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA wystawione przez szpital na okres:
- od 3 stycznia do 10 lutego 2011 r. (39 dni),w tym w okresie od 3 do 18 stycznia 2011 r. przebywała w szpitalu,
- od 11 do 28 lutego 2011 r. (18 dni), zaświadczenie to obejmowało wyłącznie okres pobytu w szpitalu.

Za okres od 3 do 16 stycznia 2011 r. (14 dni), pracownica ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby.

Za dalszy okres niezdolności do pracy pracownica ma prawo do zasiłku chorobowego:
- za okres pobytu w szpitalu od 17 do 18 stycznia 2011 r. (2 dni) oraz za okres od 19 stycznia do 10 lutego 2011 r. (23 dni) - w wysokości 80% podstawy wymiaru,
- za okres pobytu w szpitalu od 11 do 28 lutego 2011 r. - w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku, gdy niezdolność do pracy pracownika przypada na przełomie roku (zaczęła się przed 1 stycznia 2011 r. i trwa nieprzerwanie także w 2011 r.) oraz w dniu 31 grudnia 2010 r. pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby.

Przykład 4:
Pracownik, który ukończył 50 rok życia w 2010 r., przebywa w szpitalu w okresie od 10 grudnia 2010 r. do 12 lutego 2011 r. (65 dni) oraz w okresie od 1 do 15 marca 2011 r. (15 dni).

Ponieważ była to pierwsza niezdolność do pracy pracownika w 2010 r., pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby od 10 do 31 grudnia 2010 r. Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje pracownikowi także za okres do 1 do 14 stycznia 2011 r.

Za dalszy okres niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego:
- od 15 stycznia do 2 lutego 2011 r. (19 dni) - w wysokości 80% podstawy wymiaru,
- od 3 do 12 lutego 2011 r. (10 dni) - w wysokości 70% podstawy wymiaru,
- od 1 do 15 marca 2011 r. (15 dni) - w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Przy ustalaniu okresu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, za który przysługuje wyższa wysokość zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu, powinny być uwzględniane okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy oraz zasiłek chorobowy, a także okresy, za które pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego, z przyczyn określonych w art. 14 – 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.

Inne przykłady - zobacz tutaj

Przykład 5:
Pracownik, który ukończył 50 rok życia w 2009 r., był niezdolny do pracy z powodu choroby od 10 do 26 stycznia 2011 r. (17 dni). Za okres tej niezdolności do pracy otrzymał wynagrodzenie za czas choroby od 10 do 23 stycznia 2011 r. (14 dni) oraz zasiłek chorobowy od 24 do 26 stycznia 2011 r. (3 dni). W okresie od 1 do 10 lutego 2011 r. (10 dni) przebywał w szpitalu.

Na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez szpital wpisany został kod „C”. W związku z tym, że niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu, pracownikowi za pierwsze 5 dni objęte tym zaświadczeniem lekarskim, tj. za okres od 1 do 5 lutego 2011 r. zasiłek chorobowy nie przysługuje, jednak okres ten podlega uwzględnieniu przy ustalaniu okresu, za który pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w wyższej wysokości w związku z pobytem w szpitalu.

Za okres od 6 do 10 lutego 2011 r. ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Ponownie pracownik był w szpitalu w okresie od 1 do 10 marca 2011 r. Pracownikowi za okres od 1 do 6 marca 2011 r. (6 dni) przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru, natomiast za okres od 7 do 10 marca 2011 r. zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Materiał powstał we współpracy z opolskim oddziałem ZUS

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.