A A AAktualnościkomentarze (0)

Komu się należy świadczenie socjalne?

Jedynym zgodnym z prawem kryterium podziału środków funduszu socjalnego jest kryterium socjalne. (fot. sxc)

Jedynym zgodnym z prawem kryterium podziału środków funduszu socjalnego jest kryterium socjalne. (fot. sxc)

Na pytania odpowiada Lesław Kinal, ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Maria z Opola: - Mój syn uczy się zawodu piekarza w ramach umowy - praktyczna nauka zawodu. W okresie wakacji będzie korzystał z 26 dni urlopu. Jego zakład pracy tworzy i wypłaca z tego tytułu świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych. Czy młodociani mają prawo do odpisu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Zobacz: Przechodzisz na rentę? Odbierz odprawę

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość odpisu w tym roku na rzecz młodocianych wynosi:

  • 145,86 zł w pierwszym roku nauki,
  • 175,03 w drugim roku nauki,
  • 204,20 zł w trzecim roku.

Czytelnik z Wołczyna: - W naszej firmie korzystamy z funduszu socjalnego, jednak pewne rzeczy budzą moje wątpliwości. Czy wysokość wypłat tzw. wczasów pod gruszą powinna być różnicowana w zależności od dochodów na jednego członka rodziny czy zależy tylko i wyłącznie od wynagrodzenia pobieranego przez pracownika?

- Jedynym zgodnym z prawem kryterium podziału środków funduszu socjalnego jest kryterium socjalne. Tak więc pracodawca popełnia błąd, gdy wypłaca świadczenie, kierując się wyłącznie dochodami pracownika uzyskanymi w zakładzie pracy, bez uwzględnienia dochodów współmałżonka.

PaweŁ M.:- Pracuję od roku na umowę o pracę na 1/2 etatu. Pracodawca odmawia mi prawa do świadczeń z ZFSS, twierdząc, że takie prawo nabędę po dwóch latach pracy w zakładzie i wyłącznie w wymiarze 1/2 należnego świadczenia. Czy ma rację?

- Odpowiedź pracodawcy jest błędna i dyskryminuje pracownika. Zapisy w zakładowym regulaminie świadczeń socjalnych, muszą być zgodne z ustawą.

Należy jednak pamiętać, że świadczenia są przyznawane wyłącznie na wniosek pisemny pracownika. Wypłata świadczeń z funduszu socjalnego tzw. wczasów pod gruszą jest uwarunkowana m.in. wykorzystaniem 2-tygodniowego urlopu.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.