A A AAktualnościkomentarze (0)

Kiedy zwolnionemu pracownikowi należy się odprawa?

fot. archiwum

fot. archiwum

Na pytanie odpowiada Roman Zemanek, ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu

Andrzej W.: Mam problem i nie wiem, gdzie szukać pomocy. Przez kilka lat pracowałem w firmie jako cieśla. Dostałem wypowiedzenie, w uzasadnieniu którego pracodawca stwierdził, że w zakładzie nie będą już wykonywane prace ciesielskie. Zastanawiam się, czy w tej sytuacji należą mi się jakieś świadczenia, np. odprawa.

Zobacz: Okresową umowę o pracę można wypowiedzieć tuż przed emeryturą

- Z treści uzasadnienia wypowiedzenia wynika, że pracodawca nie postawił Panu zarzutu nieprawidłowego wykonania pracy, a wskazane powody wypowiedzenia wynikają z przyczyn nie dotyczących pracownika.

W tej sytuacji przyjąć należy, że jeżeli w dniu, w którym wręczano Panu wypowiedzenie, zatrudnienie u tego pracodawcy wynosiło 20 osób i więcej, to w dniu ustania zatrudnienia winna Panu zostać wypłacona odprawa pieniężna, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy w tym zakładzie.

Wynosi ona przy stażu pracy:

  • do 2 lat - 1-miesięczne wynagrodzenie,
  • od 2 do 8 lat - 2-miesięczne,
  • powyżej 8 lat - odprawa powinna wynieść wysokość 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Odprawę tę wylicza się według takich samych zasad jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przypomnieć tu należy, że od odpraw i odszkodowań nie odprowadza się składek ubezpieczeniowych. W tym przypadku odpowiednie zastosowanie ma ustawa z 13.03.2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika... (DzU nr 90 poz. 844 z późn. zm).

Zobacz: Już dziś pomyśl o swojej emeryturze

Przypomnieć należy także, że odprawa taka przysługuje również pracownikom zatrudnionym w ramach umów terminowych, którym umowa o pracę jest wypowiadana (z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia) przed upływem terminu, na który była zawarta, pod warunkiem, że okoliczności, w wyniku których ustaje stosunek pracy, związane są z przyczynami nie dotyczącymi pracownika.

Ustawa wiąże bowiem prawo do odprawy nie z rodzajem umowy, ale z okolicznościami, w jakich ona ustaje. Zakończenie takiej umowy z upływem jej terminu nie wywołuje uprawnień do odprawy.

Więcej na temat: pracownik, odprawa

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.