A A AAktualnościkomentarze (1)

Kiedy należy się odzież robocza?

Joanna Kupczak, ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Joanna Kupczak, ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.

W jakich przypadkach pracodawca musi zapewnić odzież roboczą pracownikowi? Na pytanie odpowiada Joanna Kupczak, ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.

- Pracownikowi przysługuje odzież robocza, jeżeli na skutek wykonywanej pracy jego własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także gdy jest to niezbędne ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz: Partner musi wyrazić zgodę na kredyt konsolidacyjny

Pracodawca zamiast dostarczać odzież i obuwie robocze może też wskazać stanowiska, na których dopuszczalne jest używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia, o ile spełnia ono wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie wypłacić pracownikowi stosowny ekwiwalent pieniężny za czyszczenie odzieży.

Rozwiązania tego nie można stosować na stanowiskach, na których wykonywane są prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi - art. 2377 §3 kodeksu pracy.

Zobacz: Prawa pracownicze. Wybierz wolne za Nowy Rok

Pracodawca, który wydaje pracownikom odzież i obuwie robocze, powinien prowadzić kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich prania i konserwacji - §8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62 poz. 286).

Więcej na temat: praca, prawo, odzież robocza

Komentarze (1)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.