A A AAktualnościkomentarze (2)

Jesteś na zasiłku dla bezrobotnych? Staż pracy rośnie

Roman Zemanek, ekspert Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu. (fot. archiwum)

Roman Zemanek, ekspert Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu. (fot. archiwum)

Okres w którym jesteś na zasiłku dla bezrobotnych jest zaliczany do stażu pracy, a od stażu zależą uprawnienia pracownicze - mówi Roman Zemanek, ekspert Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Wliczają się one m.in. do wymiaru urlopu. Natomiast w przypadku dodatków stażowych i nagród jubileuszowych uwzględnia się ten okres tylko wtedy, jeżeli przewidują to przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy.

Zobacz: Dostać zasiłek dla bezrobotnych wcale nie jest łatwo

Katarzyna K.: - Mam umowę na czas określony, a niedawno zachorowałam. Wiem, że leczenie potrwa dość długo i przekroczy datę, do której mam ważną umowę. Czy pracodawca ma prawo w tym czasie rozwiązać ze mną umowę?

- Umowa zostanie rozwiązana wraz z datą końcową określoną na umowie. Jeżeli chorobowe rozpoczęło się w trakcie zatrudnienia, to po rozwiązaniu umowy o pracę zasiłek chorobowy będzie Pani wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jcek z Opola: - Jak pracodawca powinien płacić za chorobowe?

- Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy do 33. dnia płaci pracodawca (jeżeli dotyczy to pracownika, który ma 50 lat życia i więcej to do 14. dnia), potem ten obowiązek przejmuje ZUS, wypłacając zasiłek chorobowy.

Zobacz: Upomnij się o wolne za drugi dzień świąt

W świetle Kodeksu pracy (art. 92) choremu pracownikowi przysługuje prawo do świadczeń w wysokości 80 proc. wynagrodzenia (wynagrodzenie takie, należne od pracodawcy, może być wypłacane w wyższym procencie, ale wymaga to odpowiedniego zapisu w wewnątrzzakładowych przepisach płacowych), choć są od tego wyjątki.

Np. kobiety w ciąży otrzymują 100 procent świadczenia. Podstawę średniej ustala się jako przeciętną wynagrodzeń wypłaconych w 12 miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia chorobowego.

Komentarze (2)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.