A A AAktualnościkomentarze (2)

Jakie korzyści ma pracodawca zatrudniając osoby niepełnosprawne?

Zatrudniając osobę niepełnosprawną dostaje się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. (fot. sxc)

Zatrudniając osobę niepełnosprawną dostaje się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. (fot. sxc)

Zatrudniając osoby niepełnosprawne, firmy otrzymują dodatkowe pieniądze.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

Zobacz: Prawo pracy a niepełnosprawni

1. Pracodawca ze statusem zakładu pracy chronionej maksymalnie może otrzymać:

 • 160% najniższego wynagrodzenia na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • 140% na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 60% na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty te mogą być wyższe o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, epilepsją czy osób niewidomych.

2. Pracodawca z otwartego rynku pracy maksymalnie może otrzymać 70% kwot przypadających dla zakładów pracy chronionej, a w przypadku zatrudniania pracowników ze schorzeniami specjalnymi - 90% kwot przysługujących pracodawcom posiadającym status.

Maksymalne kwoty dofinansowania możliwe są do uzyskania jedynie wówczas, gdy nie przekraczają 75% kosztów płacy u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą.

Jeśli dojdzie do przekroczenia, wysokość dofinansowania obniżana jest do kwoty stanowiącej 75% wynagrodzenia brutto oraz finansowania przez pracodawcę obowiązkowych składek emerytalnych, rentowych i na ubezpieczenia wypadkowe naliczonych od tego wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zwrot wydatków

Pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy zatrudni niepełnosprawnych - bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, bądź zatrudnia osoby, których niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia w tym zakładzie (bez winy własnej lub pracodawcy) może ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych na:

Zobacz: Opole. Szkolenia, porady zawodowe i prawne dla osób niepełnosprawnych

 • adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych (głównie przygotowanie lub przystosowanie stanowisk dla tych osób),
 • adaptację lub kupno urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy i funkcjonowanie w zakładzie pracy
 • zakup oraz autoryzację oprogramowania dla niepełnosprawnych, urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do ich potrzeb
 • rozpoznanie przez służby medycyny pracy w/w potrzeb.

Pracodawca może wówczas uzyskać nie więcej niż 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy.

Pomoc taka jest udzielana przez starostę na podstawie umowy zawartej z pracodawcą. 

Materiał powstał na podstawie informacji przygotowanej przez Małgorzatę Tylewicz, doradcę prawnego POPON

Komentarze (2)

 • ~Piotrek Z. 2012-05-31, 12:00

  Mam stopien niepelnosprawnosci (lekki)  za pare dni podejmuje prace . Szef nie ma statusu zakladu pracy chronionej. Czy jest jakas szansa , ze dostanie dofinansowanie na mnie..?? Im wiecej szef dostanie tym wiecej ja dostane . Gdzie to sie kierowac z tym i kogo zapytac . Prosze o pomoc . Pozdrawiam . Piotr.

   

 • ~umiarkowany 2013-07-25, 15:24
  pokaż komentarz
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.